Garanti - Destek

>> Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
 
>> Malın bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı firmamızın kapsamındadır.
 
>> Malın garanti süresi içeresinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Mamul servis istasyonumuza ulaştığı günden itibaren 10 iş günü içerisinde arıza giderilecektir.
 
>> Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değişilen parça bedeli ya da herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
 
>> Malın;
- Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla 1 yıl içerisinde, aynı arızayı en az 4’den fazla tekrarlaması veya farklı arızaların altıdan fazla ortaya çıkması sonucu, maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması,
- Tamiri için gerekli azami sürenin aşılması,
- Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzeleceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında, resmi kurumlardan mamulün değiştirilmesinde bir sakınca olmadığına ilişkin izin alınmak kaydıyla, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır. 
 
>> Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. 
 
>> Garanti süresi içerisinde, servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu, imalatçı veya ithalatçı tarafından şart koşulan periyodik bakımlarda; verilen hizmet karşılığı tüketiciden işçilik veya benzeri bir ücreti talep edilmez.
 
>> Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin e Rekabetin korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurulur.
 
>> Bu garanti Belgesi’nin kullanılmasına 4077 sayılı kanun ve bu Kanun’a dayanarak yürürlüğe konulan ilgili yönetmelik gereğince T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketici ve Rekabetin korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir. 
 
>> Garanti Belgesi düzenlenerek tüketiciye verilme sorumluluğu tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayii, acente ya da temsilciliklere aittir.